MỤC TIÊU
– Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật lẫn kinh doanh.

– Phát triển hệ thống INCALL ngày càng ổn định, kết nối INCALL với nhiều hệ thống CRM, nâng cao hiệu quả công việc quản lý. Giải quyết các nỗi đau của khách hàng.

TẦM NHÌN
– Phát triển INCALL trở thành phần mềm hàng đầu về lĩnh vực “Tổng Đài Ảo” tại Việt Nam.

SỨ MỆNH
– Mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.
– Giải quyết những nỗi đau về quản lý nhân sự, phòng ban, các chi nhánh của những doanh nghiệp